Hjärtstationen

Besöksadress:
Jorvs sjukhus, 1 vån.
Åbovägen 150, Esbo

Postadress:
PB 800
00029 HUS

Kontakt
Sekreterare: tfn 09 471 82311 vardagar kl. 13-15.
Fax 09 471 85941

På Jorvs hjärtstation utförs ingrepp på vardagar.
Beredskap för ingrepp under jourtid finns på Mejlans enhet.

Enheten har till sitt förfogande ett behandlingsrum där de vanligaste ingreppen omfattar:


Ekokardiografier utförs vid behov vid enhetens observationsrum för de patienter som ska genomgå ett ingrepp.

Enheten har ett nära samarbete med kardiologiska vårdavdelningen S7. Majoriteten av patienterna kommer för undersökning eller behandlingsingrepp via vårdavdelningen som också har dagsjukhusverksamhet.