Invärtessjukdomar

Inom specialiteten internmedicin behandlas infektionssjukdomar, endokrinologiska, gastroenterologiska, reumatiska, kardiologiska samt nefrologiska och hematologiska sjukdomar. På Jorvs sjukhus internmedicinska poliklinik och avdelningar får patienterna vård inom alla ovan nämnda internmedicinska specialiteter.