Kardiologiska avdelningen S7

 
Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, 02740 Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Kansliet och avdelningssekreterare 09 4718 2371
Fax 09 471 85922
 
Vårdpersonal 09 4718 2370
Avdelningsskötare Sirpa Valtanen 09 4718 2372, 050 428 4303
Läkare som ansvarar för avdelningen Johan Lassus 050 428 4708
Besökstid är fri eller enligt överenskommelse.
 
Avdelning S7 är en kardiologisk avdelning med 22 platser. Avdelningen har möjlighet att använda telemetri- och monitoruppföljning av patienter. Avdelningen arbetar under jourtid. De vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till vård är rytmstörningar, hjärtinsufficiens, infarkt. Vård av patienter som kommer för kontraströntgen och ballongvidgningar har koncentrerats till avdelningen.