Enhet för pediatrisk hemsjukvård

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HUS

Kontaktuppgifter

Kansliet: 050 428 8668 (vardagar kl. 8-16)
Fax: 09 471 85970

Avdelningsskötare: Tarja Siivonen 050 428 4186

Enheten för pediatrisk hemsjukvård har sitt kansli på Jorvs sjukhus, men det egentliga vårdarbetet görs hemma hos de långtidssjuka barnen.
 
Enheten vårdar bl.a. barn med trakeostomi, dvs. en stomi i luftstrupen, men som inte har sjukdomar som kräver sjukhusvård.

Enheten vårdar också andra långtidssjuka barn som har varierande diagnoser men som inte behöver specialiserad sjukvård och vilkas sjukhusvistelser kan minskas väsentligt genom hemsjukvård.

Patienterna vid HUCS enhet för pediatrisk hemsjukvård bor i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Barnen intas för vård inom hemsjukvården på läkarremiss. Vårdteamets storlek beror på patientens och familjens vårdbehov.

Enheten har en egen läkare som svarar för vården av barnen och för genomförandet av vården.

Hemsjukhusverksamheten har utvidgats årsskiftet 2012–2013, då hemvård också börjar tillhandahållas för akut sjuka barn. Patienterna kan vara patienter i vårdringar eller vara tidigare friska barn och unga som drabbats av en akut sjukdom.