Enhet för barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri

Besöksadress
Jorv sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 050 428 4901
Fax: 09 471 85914
 
Öppethållningstid: må-fr kl. 8-16
Enheten betjänar 0–12-åriga patienter som vårdas vid barnavdelningar av Jorv sjukhus.
 

 Läs mer