Barn och unga

I Jorv sjukhus finns två avdelningar för barnsjukdomar (avdelning L1 och L2).  
 
Barnpatienter vårdas också på barnmedicinska polikliniken och barnmedicinska jourpolikliniken. Patienterna vid enheten för hemsjukvård vårdas i sina hem i Helsingfors, Esbo och Vanda.
 
Det finns också barnneurologisk mottagning och psykiatrisk mottagning för småbarn i Jorv sjukhus.
Vasen