Neonatalavdelningarna L2A och L2B, mottagning L2

Besöksadress
L2A på plan 6 i N-tornet
L2B på plan 5 i N-tornet
Mottagning L2 i byggnad LP1

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktinformation
L2A Kansli: 09 471 82420
L2B Kansli: 09 471 65582 eller 09 471 65380
Mottagning L2: 09 471 65384 (Telefontid: måndag - fredag 9-11 och 13-14)

L2A fax: 09 471 85958
L2B fax: 09 471 65581
Mottagning L2 fax: 09 471 65382

Avdelningsskötare: Paula Myllykangas
Biträdande överläkare: Anneli Kari

Avdelning L2 i Jorvs fastighet har två olika delar varav L2A finns i N-tornet på plan 6 och L2B i N-tornet på plan 5. På avdelning L2 vårdas prematurer och spädbarn. Nyfödda och spädbarn kommer till avdelningen från förlossningssalen och BB-avdelningen på Jorvs sjukhus samt från Kvinnokliniken och Nya barnsjukhuset.

Många av barnen är små prematurer eller andra nyfödda som förflyttats för vidare vård från Neonatala intensivvårdsavdelningen vid Kvinnokliniken. På avdelningen behandlas dessutom lindriga problem som uppstår under neonatalperioden, till exempel lindriga andningssvårigheter, lågt blodsockervärde, infektioner eller gulsot. Vårdtiden varierar mellan några timmar och flera månader.

Föräldrarna kan ända från början delta i vården av barnet. Vi ger handledning och uppmuntran gällande den grundläggande babyskötseln och amningen. Modern kan amma babyn genast när babyns tillstånd tillåter det. En förälder kan också övernatta hos barnet, om platssituationen på avdelningen tillåter det.

Avdelningen har inga egentliga besökstider, utan föräldrarna och syskonen kan besöka avdelningen vid de tidpunkter som passar dem. Andra besök ska alltid avtalas på förhand med personalen.

Avdelningen har 27 patientplatser av vilka 6 är intensivövervakningsplatser. På avdelningen arbetar specialister, sjukskötare och barnskötare inom neonatalvård. I vården deltar dessutom bland annat en arbetsgrupp i barnpsykiatri, en socialarbetare och en fysioterapeut. 

Mottagning L2
Mottagning L2 finns i byggnaden LP1. På avdelningen ordnas uppföljning av de nyföddas utveckling och andra kontroller efter en avdelningsvistelse. Rehabiliteringshandledarna gör hembesök när den lilla prematuren blivit utskriven samt är med vid besöken på mottagningen.