Barnmedicinska mottagningar

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Diabetescenter: Karvasbackavägen 10 D, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tidsbeställning må–to kl. 9–11: 09 471 82480
Fax: 09 471 85904 och 09 471 85965

Diabetescenter
040 352 6199
må-fr kl. 9-11

Hjärtmottagningen

050 441 5757
tidsbeställning må–fr kl. 9–11: 09 471 82480

Skötare vid astma- och allergimottagningen
må–to kl. 14–15, fr 13-14: 09 471 85442

Barnmedicinska och endokrinologiska mottagningen
må-fre klo 8-9, må-to klo 14-15, fr klo 13-14: 040 584 9934  

Barnkirurgiska mottagningen

040 642 7716
må-fr klo 9-11:
09 471 82401 

Avdelningsskötare: Johanna Räsänen
Ansvarig läkare: Kaarina Kukkonen

Öppethållningstider: må-to kl. 8.00-16.00, fr kl. 8-14.30
 

På de barnmedicinska mottagningarna vid Jorvs sjukhus vårdas barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården. Patienterna kommer huvudsakligen från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Till mottagningar kommer man för att få diagnos, behandling och/eller för uppföljning. Förutom dessa stödjer polikliniken också barnets och den ungas tillväxt, utveckling och självständighet samt handleder föräldrarna.

Patienterna kommer till mottagningar för barnsjukdomar med läkarremiss.