Barnmedicinska mottagningar

Besöksadress
Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo

Diabetescenter: Karvasbackavägen 10 D, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tidsbeställning må–to kl. 9–11: 09 471 82480
Fax: 09 471 85904 och 09 471 85965

Diabetescenter: må-fr kl. 9-11: 09 471 82461,

Hjärtmottagningen 09 471 82470, tidsbeställning må–to kl. 9–11: 09 471 82480

Skötare vid astma- och allergimottagningen må–to kl. 14–15: 09 471 85442
 
Mottagningen för nyfödda må–to kl. 14–15: 09 471 82478
Avdelningsskötare: Sirpa Vihlman
Ansvarig läkare: Timo Klemola

Öppethållningstider: må-to kl. 8.00-16.00, fr kl. 8-14.30
 

På de barnmedicinska mottagningarna vid Jorvs sjukhus vårdas barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården. Patienterna kommer huvudsakligen från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Till mottagningar kommer man för att få diagnos, behandling och/eller för uppföljning. Förutom dessa stödjer polikliniken också barnets och den ungas tillväxt, utveckling och självständighet samt handleder föräldrarna.

Patienterna kommer till mottagningar för barnsjukdomar med läkarremiss.