Hyvinge Akut

NÖDSITUATION - RING 112

När du vet eller misstänker att patientens liv eller hälsa är i allvarlig fara (t.ex. kraftig bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom, krampanfall), handla snabbt och ring nödnumret 112 omedelbart, där du får hjälp och instruktioner för vad du ska göra.
ATT UPPSÖKA BRÅDSKANDE VÅRD
I en brådskande situation är patienten inte i omedelbar livsfara, men tillståndet kräver vård under samma dag (t.ex. buksmärta, små skador och kontusioner, plötslig nedsättning av allmänna tillståndet).

Kontakta akutmottagningen på din egen hälsocentral eller tjänsteleverantör under deras öppettider. Vid andra tillfällen ring telefontjänsten på Jourhjälp 116 117 (0€).
Kontakt (Keusote)
NÄR SKA JAG KONTAKTA JOUREN PÅ HYVINGE SJUKHUS?
Efter de ovan nämnda akutmottagningarnas öppettider.
Jouren är avsedd endast för patienter som behöver brådskande vård.
Innan man kommer till jouren ringer man Jourhjälpens telefontjänst 116 117 (0€). Vi bedömer vårdbehovet per telefon och hänvisar vid behov till rätt vårdplats eller ger anvisningar för hemvård. Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning dygnet runt. Utbildade sjukskötare tar emot samtalet.

Jourhjälpen betjänar dig i följande frågor:

• Du tänker besöka jouren.
• Du behöver en bedömning av vårdbehovet och brådskandegraden
• Du behöver råd och anvisningar för behandling hemma
• Rådgivningen styr dig vid behov till den rätta vårdplatsen

Man ska inte ringa till Jourhjälpen när:

• Det är fråga om att förnya ett läkemedelsrecept
• Det är fråga om kroniska och långvariga besvär utan plötslig försämring
• Det är fråga om en nödsituation som hotar livet – ring 112
ICKE-BRÅDSKANDE VÅRD
I icke-brådskande tillstånd kontakta din egen hälsocentral eller annan serviceproducent som du valt.
 

                       Hyvinge akut.jpg

jourhjalp_242x103px.jpg