Hyvinge Akutresultatenhet

Hyvinge Akutresultatenhet ansvarar för Hyvinge sjukvårdsområdets prehospitala akutsjukvård och ordnandet av dygnet-runt samjour. Resultatenheten omfattar dessutom Hjärtövervakningen och Intensivövervakningen.
AKUTVÅRD
Den prehospitala akutsjukvården på Hyvinge sjukvårdsområde fungerar som en del av Hyvinge Akut. Akutenheten ansvarar för ordnandet av verksamheten. Tjänsten genomförs delvis i egen regi och delvis tillsammans med räddningsverket och en privat avtalspartner. Den ansvariga läkaren för akutvård leder akutenheten tillsammans med chefen för prehospital akutsjukvård.

Prehospital akutsjukvård är brådskande vård för en plötsligt insjuknad eller skadad patient och vid behov transport av patienten till en vårdenhet. Akutsjukvårdarna bedömer om det behövs ett besök till jouren och om ambulanstransport är nödvändig.
JOURPOLIKLINIKEN
Hyvinge Akut har jour dygnet runt. Om tillståndet inte kräver jourmässig vård, kan sjukskötaren som har hand om mottagningen hänvisa er till läkarmottagningen på ert eget område eller ge med vårdanvisningar hem. Vid ankomst till jouren gör sjukskötaren en bedömning av vårdbehovet enligt vilken patienten hänvisas till en ändamålsenlig vårdlinje.

Jouren för specialiserad sjukvård
Till den specialiserade sjukvården hänvisas förutom nödfallspatienter även de patienter vars hälsotillstånd anses förutsätta specialiserad sjukvård efter sjukskötarens intervju och förundersökningen.

Allmänmedicinska jouren
På den allmänmedicinska jouren behandlas patienter vars tillstånd inte kräver specialiserad sjukvård. På jouren kan en del av patienterna behandlas snabbt på sjukskötarens mottagning. De sjukskötare som har hand om mottagningen har fått specialutbildning och de har hela tiden möjlighet att konsultera en läkare. Jourpoliklinikens sjukskötarmottagning har öppet varje dag kl. 7.30-21.00. På sommaren har sjukskötarens mottagning öppet varje dag kl. 8.00-16.00. Klientavgiften är vardagar kl. 8.00-20.00 16,40 e/besök och övriga tider 32,70 e/besök. Enligt förordningen om klientavgifter är besöket avgiftsfritt för personer under 18 år.
Jouren för barnsjukdomar

På jouren för barnsjukdomar vårdas barn som behöver specialiserad sjukvård, med undantag av kirurgiska barnpatienter som vårdas på kirurgiska jouren.

Jouren för kvinnosjukdomar och förlossningar >>


Jouren för kvinnosjukdomar och förlossningar är belägen på sjukhusets 2:a våning på enheten för kvinnosjukdomar.

ÖVERVAKNINGSENHETER


Hjärtövervakning >>

Hjärtövervakningen fungerar som en del av Hyvinge Akut. På hjärtövervakningen vårdas patienter med akuta hjärtsjukdomar, bl.a. hjärtinfarkt-, hjärtsvikt- och lungödempatienter och patienter med rytmstörningar. På hjärtövervakningen vårdas patienter vars tillstånd kräver monitorering av viktiga livsfunktioner, stöd för andningen och/eller blodcirkulationen samt kontinuerlig observation.  Patienterna kommer till avdelningen antingen från sjukhusets jour, vårdavdelningar eller från andra sjukhus.
Intensivövervakning >>

Intensivövervakningen fungerar som en del av Hyvinge Akut. På intensivövervakningen vårdas vuxna patienter från alla specialiteter på vårt sjukhus, som har allvarliga men övergående livsfunktionsstörningar till följd av sjukdomar, olycksfall eller operationer. Patienter som får vård inom intensivövervakningen behöver en stor arbetsinsats från både läkare och sjukskötare samt behandlingsmetoder och anordningar som utvecklats för intensivvård. Patienterna kommer till avdelningen antingen från sjukhusets jourpoliklinik, operationssalar eller vårdavdelningar. Dessutom kommer patienter från andra sjukhus för fortsatt vård. En helhetsvård av patienten förutsätter en yrkeskunnig och multiprofessionell personal. För genomförandet av vården ansvarar under tjänstetid intensivövervakningens avdelningsöverläkare tillsammans med läkare från andra specialiteter. Under jourtid ansvarar en anestesiläkare som specialiserat sig på intensivvård för avdelningen.