Fysiatriska polikliniken

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Växel: 019 45871
Fax: 019 4587 2619

överläkare Kari Hurskainen
fysiater Markku Turunen (överläkare/ställföreträdare för direktören för ansvarsområdet)

Avdelningssekreterare tfn 019 4587 2493
Sjukskötare tfn 050 4277 669

Till den fysiatriska polikliniken kommer patienterna med remiss från övriga specialområden i sjukhuset eller utifrån från hälsocentraler, andra sjukhus, rehabiliteringsanstalter, företagshälsovården, läkarcentraler eller privatmottagningar.