Smärtpolikliniken

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Förfrågningar om tidsbeställning och remisser

smärtskötare Päivi Hakala, telefon 019 4587 4497
Vardagar mån–tor kl. 9–11 och kl. 13–15, fre kl. 8.30–11
Fax: 019 4587 4334

avdelningsöverläkare, smärtpolikliniken, Seija Kalvas
överläkare, anestesiologi och intensivvård, smärtpolikliniken, Harri Tohmo
chef för avdelningsgruppen, Reija Pitkänen 

Vid smärtpolikliniken behandlas patienter som lider av en svår smärtsjukdom och patienter som lider av svåra smärtor i samband med en cancersjukdom. Patienterna kommer till smärt-polikliniken med läkarremiss.