Polikliniken för lungsjukdomar

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Förfrågningar
Mån–fre kl. 07.30–08.30 i första hand från telefonnumret på tidsbeställningsbrevet
Mån–fre kl. 10.00–11.00 från avdelningssekreteraren eller kansliet

Kansliet: 019 4587 2733
Fax: 019 4587 2739

överläkare Hanna Tapanainen   
avdelningsskötare Nina Pietilä
örman för avdelningsgruppen Reija Pitkänen

Polikliniken är öppen mån–fre kl. 7.30–15.30.
På polikliniken finns en mottagning med 2–3 specialläkare och sjukskötare, en rehabiliteringsinstruktör och sömn-, astma- och cancerskötare. I samband med polikliniken finns ett dagsjukhus där man utför bland annat läkemedelsbehandlingar av lungcancer och uppföljning av patienter som kommer för bronkoskopi och andra ingrepp. De vanligaste sjukdomarna som behandlas på polikliniken är astma, obstruktiv lungsjukdom, sjukdomar i lungvävnaden, sömnapné och lungcancer.