Neurologiska polikliniken

Sairaalankatu 1, P-vån
05850 Hyvinge

Kansli: 019 4587 2510
Fax: 019 4587 2590

Öppen
mån–tor kl. 8 –15.30, fre kl. 8 - 14.30

överläkare Terttu Heikinheimo-Connell
förman för avdelningsgruppen Reija Pitkänen
avdelningsskötare Nina Pietilä

När patienterna har neurologiska symptom kommer de till neurologiska polikliniken med remiss. Neurologiska specialområdet omfattar utredning av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, perifera nervsystemet eller musklerna. Patienten får remiss av en läkare vid hälsocentralen, en privat läkarstation, något annat sjukhus eller anläggningens läkare. Utifrån remissen bedömer överläkaren för neurologi hur brådskande det är för patienten att komma till mottagningen. Tiden mellan mottagandet av remissen och det första besöket hos en neurolog varierar från veckor till månader beroende på patientens symptom och köläget vid polikliniken.

Patienten ordineras fortsatta undersökningar efter att ha blivit undersökt och intervjuad av neurologen. Om patienten efter undersökningarna konstateras lida av en neurologisk sjukdom kommer han i fortsättningen att komma till polikliniken för regelbunden uppföljning.

Neurologiska sjukdomar är ofta långtidssjukdomar vars egentliga grundorsak inte är känd och därför existerar inte heller någon behandling som skulle bota sjukdomen. Det är mycket svårt att göra upp en prognos om hur sjukdomen kommer att framskrida. En långtidssjukdom ändrar inte bara patientens liv utan i väsentlig grad även de närstående människornas liv. Målet för vårdarbetet vid neurologiska polikliniken är att ge patienterna information och hjälpa dem att lära sig att leva med sin sjukdom och klara av det förändrade läget till följd av den neurologiska sjukdomen.