Neurologiska polikliniken och dagcenter för barn

(öppna vardagar under tjänstetid)

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
 
kansli:
Sekreterare: 019 4587 2308
Fax: 019 4587 4200

avdelningsöverläkare Tuula Kosonen
avdelningsskötare Tiina Jokinen

Vi vill garantera patienternas datasekretess och sköter därför inte patientärenden per e-post.

  
Läge
Vingen med enheten för barn och ungdomar (till vänster från huvuddörren).
Mottagning på två våningar.
I övre våningen: tal- och ergoterapeuter, neuropsykologer och dagavdelningen
I nedre våningen: barnneurologer, sjukskötare och fysioterapeuter
 

Vid enheten undersöks och behandlas barn som har konstaterats eller misstänks lida av en sjukdom eller funktionsstörning i det centrala nervsystemet, perifera nervsystemet eller musklerna, huvudvärk, specialsvårighet med språkutveckling, inlärningssvårighet, försenad utveckling hos spädbarn, neuropsykiatriska symptom som ingår i autismspektret eller andra neuropsykiatriska symptom.