Inremedicinska polikliniken

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge


Överläkare Marjo Vuorela
Avdelningsskötare Nina Pietilä
Chef för avdelningsgruppen Reija Pitkänen

Kardiologi
mån–tor kl. 8–8.30 och kl. 14–15, fre 14.00–14.30
telefon 019 4587 2331, 019 4587 4469
fax 019 4587 4482

Pacemakerpoliklinik
mån–tor kl. 8–8.30, tor kl. 14–14.30, 
fre kl. 8.30–9.00, telefon 019 4587 2094

Gastroenterologi
kl. 9–10, telefon 019 4587 2097
fax 019 4587 2744

Hematologi och endokrinologi
kl. 8–10, telefon 019 4587 2338
fax 019 4587 2744

Reumatologi
kl. 9–10, telefon 019 4587 2238
fax 019 4587 2744

Diabetesskötare
kl. 8–14, telefon 050 4275 358
fax 019 4587 2744

Onkologi och palliativa enheten
mån–fre kl. 9–15, telefon 019 4587 2238, 019 4587 2338
fax 019 4587 2744

Enheten för infektionssjukdomar
vardagar telefon 019 4587 2097
fax 019 4587 2715


Inremedicinska polikliniken är en tidsbeställnings- och remisspoliklinik. Vid polikliniken fungerar en mottagning med 8–10 specialläkare och assisterande skötare.

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomar har i gemensam användning ett behandlings- och observationsrum med sex bäddplatser och två behandlingsstolar för dagsjukhusverksamhet. På de här platserna behandlas patienter som lämpar sig för poliklinisk cytostatikabehandling och patienter som får intravenösa läkemedelsbehandlingar eller några enheter blodtransfusioner. Vårdplatserna används också för patienter som behöver övervakning efter att ha genomgått benmärgsprov och olika undersökningar.