Barnpsykiatriska polikliniken

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Kansli:
Sekreterare: 050 4275 231, 050 4275 236 
Fax: 019 4587 2637

Överläkare Kari Lappi 
Avdelningsskötare: Tuula Pouke-Härkönen


Skötaren gör en telefonintervju innan patienten besöker polikliniken första gången. I samband med det första besöket träffar vi föräldrarna och barnet tillsammans och talar också separat med både föräldrarna och barnet. Efter det första besöket utförs nödvändiga fortsatta undersökningar, t.ex. psykologiska undersökningar och/eller barnpsykiatrisk intervju av barnet. Vi samarbetar med skolor, daghem och kommunens social- och hälsotjänster. En plan för fortsatt behandling görs upp utifrån undersökningsperioden.