Sjukhusteologer


Sjukhusteologer vid Hyvinge sjukhus:
Ledande sjukhuspastor Jussi Ollila
Sjukhussjälavårdare Carina Lievendahl
Sjukhussjälavårdare, teologie magister, psykoterapeut Marja-Liisa Holopainen


Sjukhusteologer vid Kellokoski sjukhus: 
Ledande sjukhuspastor Toivo Rautama
andra sjukhuspräst Irmeli Englund
tf. tredje sjukhuspräst Kai Ojala


Sjukhusteologen är anställd av evangelisk-lutherska kyrkan och arbetar på sjukhuset och vårdinrättningarna utifrån ett ömsesidigt avtal mellan sjukhuset och församlingen.

Syftet med verksamheten är att ge patienterna, de anhöriga och personalen mentalt och andligt stöd.

Arbetet genomförs på olika sätt beroende på önskemål och behov på den berörda personens villkor

  • personliga samtal
  • terminalvård/debriefing
  • kvällsandakter och nattvardsstunder
  • minnesstunder
  • sorgegrupper
  • arbetshandledning, avdelningstimmar

    Sjukhusteologen finns till för att hjälpa patienterna, de anhöriga och personalen.