Talterapi

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

direktör för ansvarsområdet: överläkare Kari Hurskainen
linjeförman, ansvarig socialarbetare Sisko Vierimaa
enhetens ansvarsperson talterapeut Heli Äikäs 019 4587 2459

talterapi (barn): 019 4587 2589
talterapi (vuxna): 019 4587 2459 och 019 4587 4739

Talterapi är medicinsk rehabilitering och undersökning. Inom specialsjukvården görs i första hand talterapeutiska undersökningar, utifrån vilka en rehabiliteringsplan uppgörs. Den rekommenderade talterapin sker i regel inom primärhälsovården eller med en betalningsförbindelse.

Patienterna kommer till talterapeuternas mottagning med remiss av den behandlande läkaren vid Hyvinge sjukhus. Mottagningstiderna är i allmänhet vardagar mellan klockan 8 och 15.