Socialarbete

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Växel: 019 4587 1

direktör för ansvarsområdet: överläkare Kari Hurskainen

Socialarbetarnas kontaktinformation:

Ansvarig person för enheten: Linjeförman, ansvarig socialarbetare
Sanna Riihelä-Palmu
telefon 050 4275 275


Socialarbetare
Poliklinikerna för inremedicin, lungsjukdomar och onkologi, öron-, näs- och halssjukdomar
telefon 050 4275 126

Socialarbetare
Neurologiska avdelningen och rehabiliteringsavdelningen, neurologiska och fysiatriska poliklinikerna
telefon 050 4275 5279

Socialarbetare
Kirurgiska avdelningen, kirurgiska polikliniken, dagkirurgi, smärtpolikliniken, allmänmedicin, kirurgiska jouren och intensivövervakning (vuxna)
telefon 050 4276 554

Socialarbetare
Avdelningen för inremedicin och lungsjukdomar, dialys, nefrologi, allmänmedicin, inremedicinska jouren och intensivövervakning (vuxna)
telefon 050 4273 080

Socialarbetare
Barnavdelningen och polikliniken för barnsjukdomar, intensivövervakning och jour (under 18-åringar), gynekologiska avdelningen, förlossningsavdelningen, gynekologiska polikliniken och förlossningspolikliniken,
telefon 050 4277 577
 
Socialarbetare
Barnneurologiska polikliniken och dagcentret
telefon 050 4275 275

Socialarbetare
Barnpsykiatriska polikliniken och dagavdelningen
Telefon 050 4276 321

Vid enheten för socialarbete arbetar sju socialarbetare som erbjuder socialarbetstjänster till sjukhusets samtliga specialområden. Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Patienten, de anhöriga eller personalen som vårdar patienten kan ta kontakt med socialarbetaren.