Näringsterapi

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Växel: 019 4587 1

050 4275 290 (vuxna)
050 4274 883 (barn)
050 427 5678 (Kellokoski)

Näringsterapeuternas kontaktinformation
enhetens ansvarsperson näringsterapeut Anni Martikainen

Direktör för ansvarsområdet: överläkare Kari Hurskainen
Linjeförman: ansvarig socialarbetare Sisko Vierimaa

Vid näringsterapienheten arbetar tre fast anställda näringsterapeuter, som utöver Hyvinge sjukhus och Kellokoski sjukhus, även som köptjänst betjänar hälsocentralerna inom Hyvinge sjukvårdsområde. Patienterna kommer till näringsterapeutens mottagning med remiss av den behandlande läkaren vid Hyvinge sjukhus. Mottagningstiderna är vardagar mellan klockan 8 och 15.