Fysioterapi

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Växel: 019 4587 1
Fax: 019 4587 2619
Telefon: 050 427 7119
Kansliet: 019 4587 2457
Avdelningssekreterare: 019 4587 2873

linjechef för rehabilitering, avdelningsskötare Sirpa Palamaa 0400 649 936
biträdande avdelningsskötare vik. Maisa Heikkilä  0400 649 936


Fysioterapienheten är en enhet som producerar rehabiliterings- och hjälpmedelstjänster. Enheten betjänar samtliga specialområden, bäddavdelningar och polikliniker vid Hyvinge sjukhus. Verksamheten är kundorienterad, den beaktar vård- och servicekedjorna inom ett specialområde och är multiprofessionell. Patienterna som kommer till fysioterapi med remiss är patienter som vårdas inom de olika specialområdena vid Hyvinge sjukhus.

Serviceområden inom fysioterapin:
Medicinska områden
Operativa områden
Barnsjukdomar och förlossningar