Ergoterapi

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Växel: 019 4587 1
Fax: 019 4587 2619

direktör för ansvarsområdet: överläkare Kari Hurskainen
linjeförman för rehabilitering Sirpa Palamaa 0400-649 936

Ergoterapitjänster för vuxna
Ansvarig ergoterapeut: Leena Hirvonen 019 4587 4062,
telefontid mån - fre kl. 12.00 - 12.30
Ergoterapi för kirurgiska patienter och smärtpatienter och fysiatrisk poliklinik

Neurologisk ergoterapi 019 4587 4756
Inremedicinsk ergoterapi 019 4587 4735
Ergoterapitjänster för barn 019 4587 2579
Sysselsättningsterapeut 019 4587 4741


Det viktigaste arbetsområdet för ergoterapeuterna är bedömning av arbets- och handlingsförmågan, förmågan att ta hand om sig själv och händernas funktion. På barnsidan är syftet med ergoterapeutens undersökning att utreda barnets åldersenliga utveckling och hur barnet klarar av lek och dagliga situationer i vardagslivet. I arbetsbeskrivningen ingår också kartläggning av behovet av hjälpmedel och tillverkning av individuella handortoser.

Enhetens tjänster är tillgängliga med remiss av läkare vid Hyvinge sjukhus.