LEIKO-enheten (till operation hemifrån)

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Telefon: 019 4587 2001
Fax: 019 4587 2688

avdelningsskötare Kirsi-Mari Salanto
chef för avdelningsgruppen Reija Pitkänen 
överläkare Harri Tohmo


LEIKO-enhetens patienter kommer till sjukhuset på morgonen samma dag som de ska opereras och förflyttas direkt till operationssalen. Efter övervakning i uppvakningsrummet efter operationen flyttas patienterna till bäddavdelningen för specialområdet för minst ett dygn.

LEIKO-enheten finns på bottenvåningen i sjukhuset bredvid operations- och anestesienheten. Man kommer till enheten från västra sidan av sjukhuset, dvs. från motsatt sida av byggnaden än var huvudentrén och jourentrén ligger. Patienterna som kommer till en dagkirurgisk operation anländer samma väg.