Dagkirurgi

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Kansli: 019 4587 2002
Fax: 019 4587 2688

biträdande överläkare Elina Peltonen
avdelningsskötare Kaija Leskinen

Patienterna kommer via Leiko-enheten för ett dagkirurgiskt ingrepp och de ska anmäla sig i Leiko-enheten. Dagkirurgi är på förhand planerad operationsverksamhet där patienten anländer till och lämnar sjukhuset på operationsdagen.  Patienter som lämpar sig för ett dagkirurgiskt ingrepp får inte ha några andra allvarliga allmänna sjukdomar utöver sjukdomen som ska opereras.

 
De vanligaste operativa ingreppen är

  • endoskopisk operation av knäet
  • operation av hallux valgus
  • tonsilloperationer
  • endoskopisk operation av bihålorna
  • ljumskbråck
  • gynekologiska ingrepp
  • plastikkirurgiska ingrepp

    De vanligaste anestesimetoderna är lokal bedövning, spinalbedövning, dvs. så kallad ryggbedövning och generell anestesi.