Kirurgi

Reservation av operativ behandlingtelefontider tis–tor kl. 13–15

 • Gynekologiska sjukdomar, bröstcancer och plastikkirurgi
  sjukskötare Aino Haapajoki, telefon 019 4587 2011

 • Ortopedi (ledprotes-, axel- och ryggkirurgi)
  sjukskötare Anja Laitila, telefon 019 4587 2012

 • Gastroenterologi, urologi, sköldkörtels-, gallstens- och allmänkirurgi
  sjukskötare Leena Linnaluoma, telefon 019 4587 2013

 • Ortopedi (knäendoskopi, hand- och fotkirurgi),
  urologi och steriliseringar av män
  sjukskötare Ritva Nieminen, telefon 019 4587 2014

 • Öron-, näs- och halssjukdomar, avlägsnande av osteosyntesmaterial
  (skivor och skruvar) och barnkirurgi
  sjukskötare Aija Ali-Hokka, telefon 019 4587 2008

Avbokningar ska meddelas utan dröjsmål

Vid avbokningar och brådskande ärenden kopplar sjukhusets växel samtalet vidare från numret 019 4587 1.

När remissen har mottagits på polikliniken inom specialområdet bedömer överläkaren eller ansvarsläkaren hur brådskande behovet av vård är, fastställer den mottagande enheten och ordinerar vid behov undersökningar före poliklinikbesöket. På en specialistläkares mottagning fattar läkaren tillsammans med patienten operationsbeslutet utifrån föregående undersökningar och besök på mottagningen. Operationsbeslutet inkluderar en bedömning av behovet av operativ behandling och hur brådskande det är, att patienten lämpar sig för operationen och en operations- och utskrivningsplan.

Fem reserverare av operativ behandling sköter operationskön för de olika specialområdena.

Patienterna kallas till operation i den ordning som de ställts i kön inom ramen för vårdgarantin, om inte klassificeringen av brådskande fall bestämmer annat.