Förlossning

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge

Kansli: 
019 4587 2271 (avdelningen)
019 4587 2276 (förlossningssalarna)
Fax: 019 4587 2584

Övrig kontaktinformation
Överläkare Maija Jakobsson 
Chef för avdelningsgruppen Tanja Sandell 
Avdelningsskötare Soile Kivijärvi 

Ring 019 4587 2276 innan du ger dig iväg hemifrån för att föda.

Besökstid:
Pappan och syskonen till den nyfödda kan vistas på avdelningen mellan klockan 8.30 och 20.30.
Besökstiden för övriga besökare är kl. 18–19.
För gynekologiska patienter iakttas sjukhusets allmänna besökstid kl. 13–19.

Presentation av enheten

 

 

Förlossningsenheten omfattar moderskapspolikliniken, förlossningssalarna och bäddavdelningen. Förlossningsenheten är alltid öppen. Målet för vårdarbetet är att ge modern och familjen en trygg och individuell förlossningsupplevelse.
 

Amningspolikliniken

 

arbetar i anslutning till bäddavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar tre dagar i veckan (mån, ons och fre) och erbjuder hjälp till mödrar med amningsproblem.

 

Om du vill ha förutseende hjälp med amningsproblem redan under graviditeten behöver du en remiss från en hälsovårdare. Under amningstiden räcker det att du ringer tidsbeställningen.

Telefontimme (rådgivning/tidsbeställning) under ovannämnda dagar kl. 12–13, telefon 019 4587 2717