Förlossning

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge


Övrig kontaktinformation
Överläkare Maija Jakobsson 
Chef för avdelningsgruppen Eerika Tausa
Avdelningsskötare Soile Kivijärvi

 

 ***

Obs! På grund av coronaviruset (Covid-19)-epidemin är alla besök tillsvidare förbjudna. Föderskans stödperson som inte har symtom på smittsam sjukdom får närvara vid normal vaginal förlossning då förlossningen börjat. Stödpersonen får inte vara med under igångsättning av förlossning, kejsarsnitt eller på BB-avdelningen. 
Om du kommer för att föda och har antingen coronavirusmisstanke, bekräftad coronavirusinfektion eller symtom på luftvägsinfektion så ska du ringa mottagningen för föderskor på numret 050 4275 328 före du kommer till sjukhuset. Meddela också om det i familjen eller i närkretsen finns misstanke om coronavirus, bekräftade coronavirusinfektioner eller andra symtom. Under coronavirusepidemin kan man inte komma för at föda utan att ringa ett förhandssamtal. 

 


Besökstid:
Pappan och syskonen till den nyfödda kan vistas på avdelningen mellan klockan 8.30 och 20.30.
Besökstiden för övriga besökare är kl. 18–19.
För gynekologiska patienter iakttas sjukhusets allmänna besökstid kl. 13–19.

Presentation av enheten

 

Förlossningsenheten omfattar moderskapspolikliniken, förlossningssalarna och bäddavdelningen. Förlossningsenheten är alltid öppen. Målet för vårdarbetet är att ge modern och familjen en trygg och individuell förlossningsupplevelse.
 

Amningspolikliniken

 

arbetar i anslutning till bäddavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar tre dagar i veckan (mån, ons och fre) och erbjuder hjälp till mödrar med amningsproblem.

 

Om du vill ha förutseende hjälp med amningsproblem redan under graviditeten behöver du en remiss från en hälsovårdare. Under amningstiden räcker det att du ringer tidsbeställningen.