Neurologiska avdelningen 6 och Andningsförlamningsenheten

 
Avdelningen ligger på fjärde våningen i hälsocentralsjukhusets fastighet i Hyvinge. Avdelningen har 24 vårdplatser, varav 16 neurologiska och 8 invärtesmedicinska platser.

På avdelningen vårdas bl.a. patienter med störningar i blodcirkulationen i hjärnan och hjärninfarkt, patienter med MS-sjukdom och epilepsi samt invärtesmedicinska patienter. Patienterna kommer till avdelningen från jouren, genom sjukhusöverföringar från HUCS neurologiska klinik, Tölö sjukhus eller enligt överenskommelse via neurologiska polikliniken och från andra sjukvårdsdistrikt.

Patienterna har samtidigt flera olika behov av rehabilitering som kräver multidisciplinär expertis och samarbete mellan bl.a. fysio-, ergo- och talterapeuter samt vårdpersonalen.


Andningsförlamningsenheten (HHA)


På avdelningen finns även en andningsförlamningsenhet. För dess verksamhet ansvarar ansvarsområdet för lungsjukdomar både på sjukhuset och i hemmet. Antalet patientplatser är en till tre. Överläkaren för lungsjukdomar ansvarar för medicineringen och den övergripande vården av patienterna och för enhetens verksamhet. Enheten har en egen vårdgrupp och en samordnande sjukskötare som i egenskap av sakkunnigskötare ansvarar för genomförandet av god vård tillsammans med ansvarsläkarna. Andningsförlamning kan orsakas av flera olika sjukdomar. I allmänhet är orsaken en neurologisk sjukdom eller en allvarlig skada.

Besökstiden på avdelningen är kl. 13.00–19.00.


Kontaktinformation:

Avdelningsskötare Sini Liimatta
Biträdande avdelningsskötare Eliisa Maula

Överläkare Terttu Heikinheimo-Connell, neurologi
Överläkare Hanna Tapanainen, lungsjukdomar, andningsförlamningspatienter
Överläkare Helena Kervinen, invärtesmedicin
Avdelningsgruppchef Marika Hämäläinen
Resultatenhetens direktör Jyrki Lilleberg

Kansli: 019 4587 4724
Fax: 019 4587 4746
Andningsförlamningssamordnare: 050 427 3637