Kirurgiska vårdavdelningen 4 B

​På kirurgiska vårdavdelningen 4 B vårdas ortopediska (kirurgi i ben- och stödjevävnader), traumatologiska (undersökning av skador och kirurgi) och plastikkirurgiska (korrigerande kirurgi) patienter. Patienterna kommer till avdelningen via jouren, LEIKO-enheten (till operation hemifrån) eller från andra vårdinrättningar med läkarremiss.

De vanligaste åtgärderna inom specialområdet ortopedi och traumatologi är bland annat endoskopiskt assisterade ledoperationer, operationer med konstgjorda leder, korrigerande operationer av frakturer och sjukdomar i extremiteterna samt operativa behandlingar av sjukdomar och skador i ryggradsområdet. Vården av patienten stöds ofta med olika spjälningar eller stödapparater. På avdelningen vårdas förutom ortopediska och traumatologiska patienter även plastikkirurgiska operationspatienter, patienter med kroniska sår, patienter som behöver plastikkirurgiska korrigeringsingrepp efter canceroperationer samt plastikkirurgiska jourpatienter.

På avdelningen arbetar specialläkare inom ortopedi och plastikkirurgi, läkare under kirurgisk utbildning, sjukskötare och närvårdare. De har specialkompetens inom vård av patienter med ledproteser, skador, bröstcancer och inom olika sårbehandlingar. Kirurgiska vårdavdelningen 4 B har 34 patientplatser och vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt 3,2 dygn. Vårdplatserna finns längs två korridorer och korridorerna kallas celler.

Besökstiden på avdelningen är kl. 13.00–19.00.


Kontaktinformation:


Avdelningsskötare: Pia Malin
Biträdande avdelningsskötare Tarja Tulla
Överläkare Kenth Henriksen
Överläkare Heli Kavola
Avdelningsgruppchef Marika Hämäläinen
Resultatenhetens direktör Terhi Martikainen

Skötare:

Cell 3 (ortopedi/traumatologi) 050 4275 383
Cell 4 (plastikkirurgi/traumatologi) 050 4275 253

Sekreterare:

Cell 3 019 4587 2480 och Cell 4 019-4587 2391 vardagar kl. 7.00–19.00 och veckoslut kl. 7.45–15.45.
fax 019 4587 2564