Kirurgiska bäddavdelningen 4 A


På kirurgiska vårdavdelningen 4 A vårdas bl.a. urinvägskirurgiska (urologi) och bukkirurgiska (gastrokirurgi) patienter. Vårdplatserna finns längs två korridorer och korridorerna kallas celler. Rum 11–18 utgör cell 1, som är en s.k. jourcell. I cell 1 vårdas bl.a. urinvägs- och bukkirurgiska patienter. Rum 21–28 utgör cell 2. Där vårdas bl.a. patienter inom bukkirurgi och allmän kirurgi samt patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. I cell 2 vårdas även gynekologiska cancerpatienter. Patienterna kommer till avdelningen via jouren, LEIKO-enheten (till operation hemifrån) eller från andra vårdinrättningar med läkarremiss.


På avdelningen arbetar specialläkare inom urinvägskirurgi och bukkirurgi, läkare under specialisering i kirurgi, sjukskötare och närvårdare. De har specialkompetens i vård av urologiska patienter och stomipatienter. Kirurgiska vårdavdelningen 4 A har 29 vårdplatser och vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt 4 dygn.

Besökstiden på avdelningen är kl. 13.00–19.00.

Kontaktinformation:

Avdelningsskötare Eija Pitkänen
Biträdande avdelningsskötare Seija Rajala
Avdelningsöverläkare  Aleksi Lähdesmäki
Avdelningsgruppchef Marika Hämäläinen
Resultatenhetens direktör Jyrki Lilleberg

Skötare:

Cell 1 050 4275085 och Cell 2 050 4275683

Sekreterare:

Cell 1 019 45872441 och Cell 2 019 4587 2481 vardagar kl. 7.00–19.00 och veckoslut kl. 7.45–15.45.
fax 019 45872564