Invärtesmedicinska vårdavdelningen 3 B


På invärtesmedicinska avdelningen 3 B vårdas patienter som har symptom/sjukdomar i bukområdet och i lungorna. Avdelningen har 39 vårdplatser.  1 vårdplats är avsedd för patienter som deltar i sömnundersökning. Vårdplatserna finns längs två korridorer och korridorerna kallas celler. Patienterna kommer i regel till avdelningen via jouren, men även från andra avdelningar och andra sjukhus med läkarremiss.

På avdelningen arbetar specialläkare inom invärtesmedicin och lungsjukdomar, läkare under specialisering i invärtesmedicin, sjukskötare och närvårdare. De har specialkompetens inom behandling av lungsjukdomar och buksjukdomar. Vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt cirka 6,21 dygn.

Besökstiden på avdelningen är 13.00–19.00.


Kontaktinformation:

Avdelningsskötare Rauni Koistinen
Biträdande avdelningsskötare Päivi Näykki
Överläkaren i invärtesmedicin Marjo Vuorela
Överläkaren i lungsjukdomar Hanna Tapanainen
Avdelningsgruppchef Marika Hämäläinen
Resultatenhetens direktör Jyrki Lilleberg

Skötare:

Cell 3 050 4287657
Cell 4 050 4275031

Sekreterare:

019 4587 2432 eller 019 4587 2433 vardagar kl. 7.45–15.45 och veckoslut kl. 7.00–19.00
fax 019 4587 2433