Invärtesmedicinska vårdavdelningen 3 A


På invärtesmedicinska vårdavdelningen 3 A vårdas patienter dygnet runt mest inom specialområdena allmän invärtesmedicin, hjärtsjukdomar, blodsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar och njursjukdomar. På avdelningen vårdas även patienter som kräver isolering. På avdelningen genomförs bl.a. observation av patienter med rytmstörningar och telemetrimonitorering för undersökning av rytmstörningar. Patienterna kommer till avdelningen från jouren, poliklinikerna och andra sjukhus och vårdinrättningar med läkarremiss.


På avdelningen arbetar specialläkare inom invärtesmedicin och hjärtsjukdomar, läkare under specialisering i invärtesmedicin, sjukskötare och närvårdare. De har specialkompetens inom bl.a. vård av patienter med rytmstörningar och diabetes. Avdelning 3 A har 32 patientplatser och vårdtiden är i genomsnitt 6,21 dygn Vårdplatserna finns i två celler längs två korridorer.

Besökstiden på avdelningen är kl. 13.00–19.00.


Kontaktinformation:

Avdelningsskötare Anita Hursti
Biträdande avdelningsskötare Katri Räväsmäki-Nikula
Överläkare Marjo Vuorela
Avdelningsgruppchef Marika Hämäläinen
Resultatenhetens direktör Jyrki Lilleberg

Skötare:

Cell 1 050 427 3750 eller 040 487 3406
Cell 2 050 275448 eller 040 4873406
hjärtskötare 019 458 74210

Sekreterare:

019 458 72381, 019 458 72431 vardagar kl. 7.00–19.00 och
veckoslut kl. 7.45–15.45
fax 019 458 72429