Intensivövervakning

 

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
 
Avdelningssekreterare (019) 4587 2231
Ansvarig skötare (019) 4587 2230

Överläkare Marian Ahlskog-Karhu
Avdelningens överläkare Riitta Palojoki
Chef för avdelningsgruppen Kirsi Mikkonen
Avdelningsskötare Maria Lönnqvist
 

Besökstid

 
mån–sön mellan klockan 15 och 18 högst 30 minuter i sänder.
 
Avdelningen ligger på P-våningen i sjukhuset, till höger från hisshallen.
Avdelningen renoverades och byggdes ut 2012 och har nu åtta pati-entplatser.
 
På avdelningen vårdas vuxenpatienter som fått allvarliga störningar i de vitala funktionerna.

 

 

De viktigaste sjukdomstillstånden som vårdas är 

  • sviterna av stora operationer
  • lunginflammation och övriga allvarliga inflammatoriska sjukdomar
  • hjärtsjukdomar som förvärrad hjärtinsufficiens och svåra rytmstör-ningar
  • allvarliga förgiftnings- eller förvirringstillstånd
  • förvärrad svår obstruktiv lungsjukdom