Hjärtövervakning

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
Är belägen på sjukhusets 3:e våning


Avdelningssekreterare: 019 45872381
Ansvarig skötare: 050 4276547
Sjukskötarnas kansli: 019 45872087

Överläkare: Helena Kervinen
Avdelningens överläkare: Sirpa Juhela
Avdelningsgruppens chef: Kirsi Mikkonen
Avdelningsskötare: Maria Lönnqvist
 

På hjärtövervakningen vårdas patienter med akuta hjärtsjukdomar,
bl.a. hjärtinfarkt-, hjärtsvikt- och lungödempatienter och patienter med rytmstörningar. På hjärtövervakningen vårdas patienter vars tillstånd kräver monitorering av viktiga livsfunktioner, stöd för andningen och/eller blodcirkulationen samt kontinuerlig observation.  Patienterna kommer till avdelningen antingen från sjukhusets jour, vårdavdelningar eller från andra sjukhus.


Besökstid

Mån - sön kl. 13.00 - 19.00.
På grund av vår avdelnings natur samt pga. er anhörigas behov av vila är besökstiden ca 30 minuter.