Bäddavdelningen för barnsjukdomar

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
 
Sekreterare: (019) 4587 2540
Fax: (019) 4587 2583     
 
Överläkare Petri Rahkonen 
Chef för avdelningsgruppen Eerika Tausa 
Avdelningsskötare Anne Kuri
Biträdande avdelningsskötare för bäddavdelningen Anu Yrttiaho 

Enligt en avtalad nivåstrukturering av vården vårdas på barnavdelningen 0–15 åriga barn och unga som är i behov av specialsjukvård. Avdelningen har fria besökstider och det finns möjlighet för en av föräldrarna att övernatta hos barnet.

På avdelningen utförs familjevårdarbete och vi strävar efter att utse en ansvarig skötare för varje patient under vårdperioden.