Bäddavdelningen för kvinnosjukdomar och förlossningar

​Sairaalankatu 1
05850 Hyvinge
 
Skötare: (019) 4587 2265
Sekreterare: (019) 4587 2271
Fax: (019) 4587 2629
 
Avdelningsöverläkare Tapio Väyrynen
Avdelningsskötare Soile Kivijärvi 
 

Besökstider

 
Gynekologiska patienter, allmän besökstid kl. 13.00–19.00
Föderskor kl. 18.00–19.00
 
Patienterna kommer till gynekologiska bäddavdelningen via tidsbeställning, jourenheten, gynekologiska polikliniken eller moderskapspolikliniken och ingreppspatienter via Leiko-enheten. Den gynekologiska operationsverksamheten täcker de vanligaste gynekologiska ingreppen.
 
Behandlingen av gynekologisk cancer har koncentrerats till universitetskliniken.