Sömnapnépolikliniken

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Sömnapnépolikliniken
Mejlansvägen 2, 4:e våningen, Helsingfors

Postadress
PB 160, 00029 HUS

Kontakt

Sömnapnépolikliniken har en tjänst för tillbakaringning.

Tillbakaringning kan begäras på numret (09) 471 86381

måndag till torsdag kl. 7.00–14.00 samt fredagar kl. 7.00–11.00.

Lyssna noga på de anvisningar som ges.

Begäran om tillbakaringning tas inte emot på veckoslut och helgdagar.

Vi strävar efter att ringa tillbaka under samma dag.

Sömnapnépolikliniken är en tidsbeställningspoliklinik

Vid Sömnapnépolikliniken undersöks och behandlas sömnapné hos vuxna (patienter från Helsingfors).

Vid misstanke om sömnapné ska grundundersökningarna inledningsvis utföras inom primärvården (vid en hälsocentral eller inom den privata sektorn) och om man där upptäcker sömnapné som kräver behandling eller behov av ytterligare utredningar görs en remiss till Sömnpolikliniken. Se även vårdkedjan för sömnapné. 

De vanligaste patientgrupperna är personer med minst medelsvår sömnapné, för vilka man överväger behandling med övertrycksapparat (CPAP). En särskilt krävande grupp är patienter som lider av dagtrötthet och patienter som är i särställning på grund av sitt yrke.

Vid Sömnapnépoliklinikens sömnlaboratorium görs diagnostiska utredningar i form av kortare sömnregistreringar (enkel nattpylografi) både på sjukhuset och i hemmet och dessutom mer omfattande sömnregistreringar (polysomnografi) både på sjukhuset och i hemmet. Undersökningarnas syfte är att utreda störningar under sömnen, bl.a. andningsuppehåll eller sömnapné.

Sömnlaboratoriet finns vid avdelning 6B för lungsjukdomar vid Mejlans triangelsjukhus.

Besöksadress: Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors