Öppenvårdscentral för hudsjukdomar

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, 00250 Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Kansli: 09 471 86230, mån–fre kl. 9-11 och 13-14.30
Fax: 09 471 86232
 
Öppettider: mån–fre 7.45-17.00 
 
Tre hudläkare har mottagning på öppenvårdscentralen för hudsjukdomar. Vården av de svåraste atopiska patienterna och psoriasispatienterna har koncentrerats till specialpoliklinikerna vid öppenvårdscentralen för hudsjukdomar. På öppenvårdscentralen utförs även inledning och uppföljning av biologiska läkemedelsbehandlingar (bl.a. infusionsbehandlingar).
 
Vid öppenvårdscentralen för hudsjukdomar ges olika typer av UV-ljusbehandlingar (UVAB, UVB, UVA1 och PUVA-behandlingar) och Bucky-behandling (mjukröntgenbehandling) samt utförs ljustester. Ljusbehandlingar ges i allmänhet som seriebehandlingar två till tre gånger i veckan i behandlingsperioder om omfattar 15 till 25 gånger.
 
På psoriasisskötarmottagningen får nya patienter vårdhandledning, och en del patienter besöker skötaren för uppföljning av vården efter ljusbehandlings- eller lokalbehandlingsperioder.