Fysioterapi

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter

Byrå 09 471 86380 mån–tor 7.30–15.30, fre 7.30–13.30

Öppettider: mån–tor 7.30–15.30, fre 7.30–13.45

Fysioterapi erbjuder tjänster till patienter som vårdas på Hud- och allergisjukhuset polikliniskt samt på vårdavdelningen för hudsjukdomar. Tjänster erbjuds till patienter som lider till exempel av astma, obstruktiv lungsjukdom, hyperventilationssyndrom, annan funktionell andningsstörning, svullnad i de nedre extremiteterna, bensår, bindvävnadssjukdom. Fysioterapitjänsterna omfattar även vatten-iontoforesbehandling av översvettning.

Fysioterapin avser att främja patientens rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av handledning och rådgivning, terapeutiska övningar och fysikaliska behandlingar. Vid behov bedöms även patientens behov av vidare rehabilitering och hjälpmedel och patienten ges handledning i anskaffningen av hjälpmedel.