Tider för hyposensibiliseringsbehandling

Barn under 16 år hyposensibilisering
 
Hud- och allergisjukhuset, Barnenheten, Mejlansvägen 2, B-trappan, 5. vån., A-dörren

Måndag och torstadag kl. 8-9 och 14-15
Tisdag och onsdag kl. 14-15
 
 
 
Fullvuxna över 16 år hyposensibilisering

Vi övergår till tidsbeställning 

Du kan beställä tid mån-to klo 8-11 och fred. klo 9-11 num. 09-47186522
 
 
Hud- och allergisjukhuset, Dagavdelning 2, Mejlansvägen 2, 4. vån.
 

Kom ihåg att ta med förstahjälpmedicinerna.
 
Ta en antihistamintablett samma morgon, eller minst en timme innan ni kommer och får injektionen.

Kontrollera att medicinerna är i kraft (vi ger ingen injektion om medicinernas användningsdatum gått ur).
 
 

Hyposensibiliseringsbehandling kan ges mot IgE-förmedlad allergisk snuva och bindhinneinflammation i ögonen, astma, geting- och biallergi samt matallergi. Syftet med hyposensibiliseringsbehandlingen är att öka kroppens tolerans mot allergener och därigenom minska de allergiska symtomen. Den vanligaste orsaken till hyposensibilisering är pollenallergi (björk- eller höallergi). Beroende på allergenen utförs hyposensibiliseringen som injektioner under huden eller med resoribletter. Hyposensibiliseringsbehandlingen pågår i allmänhet i tre år. Av olika mat-hyposensibiliseringar har mjölkhyposensibilisering, som utförs med mjölk, undersökts mest. ​