Hud- och allergisjukhuset

Besöksadress
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Information 09 471 86355

Besökstider: 14-19

Kafé är öppen mån-tor kl. 8-17 och fre kl. 8-16.
 
Hud- och allergisjukhuset är huvudstadsregionens enda:

  • sjukhus inom högspecialiserad allergisjukvård
  • sjukhus som erbjuder specialistvård på basnivå och högspecialiserad vård inom hud- och könssjukdomar
  • sjukhus som erbjuder högspecialiserad sömnforskning

 
Verksamhetens tyngdpunkt ligger på poliklinisk vård och vård på dagavdelningar, men på sjukhuset finns också en vårdavdelning för vuxna med hudsjukdomar. Sjukhusets polikliniska verksamhet och verksamhet på dagavdelningarna hör till de livligaste inom HUCS sjukvårdsområde. Sjukhuset har ingen akutmottagning, men tar under vardagarna på dagavdelningarna hand om akutremitterade patienter.

På sjukhuset tjänstgör läkare inom flera specialiteter: hudsjukdomar och allergologi (inklusive könssjukdomar), lungsjukdomar och allergologi, klinisk fysiologi, öron-, näs- och halssjukdomar, barnsjukdomar, patologi och ögonsjukdomar.
 
Patienterna vid allergidagavdelning 2 och barnenheten anmäler sig direkt på avdelningarna (ingång B-trappan) och inte längre på patientexpeditionen. Om patienten har undersökningar före läkarens/skötarens mottagning, går patienten först direkt till undersökningsenheten och därifrån till avdelningen. 
  
 

 Karta

 
:


. .