Hudpolikliniken

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Byrå: 09 471 86360
Fax: 09 471 86474
Remisstidsbeställning och avbeställning: vardagar 9–11, 09 471 86330
Tidsbeställning och avbeställning: vardagar 9–11, 09 471 86362

Läkare som ansvarar för avdelningen, konservativa enheten: Hannele Heikkilä
Läkare som ansvarar för avdelningen, behandlingsenheten: Sari Pitkänen
Avdelningssekreterare: 09 471 86360

Öppettider: vardagar 7.30–15.30
Polikliniken för hudsjukdomar är en remisstidsbeställningspoliklinik där man undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter på grund- och specialnivå inom specialområdet hudsjukdomar. Vid polikliniken arbetar en konservativ enhet och en behandlingsenhet.