Avdelningen för dermatopatologi

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Laboratorieskötare: 09 471 86261
Fax: 09 471 86478
 
Läkare som ansvarar för avdelningen: Leila Jeskanen, 09 471 86263, 050 4270999
Avdelningssekreterare: 09 471 86260
 
Öppettider: 7–15
 
Besökstider enligt överenskommelse.
 
Vid avdelningen för dermatopatologi undersöks vävnadsprover som tagits från huden, håret, naglarna, ögats bindhinna och slemhinnorna i näsan, munnen eller könsorganen. 

Största delen av proverna är eksem- och hudväxtprover från huden.