Vårdavdelning för hudsjukdomar

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160/4, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Sekreterare: 09 471 86440
Kansliet: 09 471 86442
Fax: 09 471 86443
 
Besökstider varje dag 14.00–19.00
På bäddavdelning 4 vårdas patienter som lider av en svår hudsjukdom. Sårvårdspatienter i behov av krävande specialsjukvård har koncentrerats till avdelningen. Avdelningen har 20 bäddplatser för vuxenpatienter som behöver vård dygnet runt.