Dagavdelning för hudsjukdomar

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, 00250 Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter 
Sjukskötare: 09 471 86541
Fax: 09 471 86474

Sårskötartelefon: 050 428 5396

Avdelningssekreterare: 09 471 86530

Tidsbeställning och avbeställning, vardagar 9–11
Öppethållningstider: Vardagar 8–15
Jour vardagar: 8–15
På Dagavdelning tre för hudsjukdomar undersöks, diagnostiseras och behandlas med tidsbeställning och som jour patienter som kommer med remiss och som är i behov av krävande vård av hudsjukdomar.