Dagavdelning för allergi

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, B-trappa, 4. våningen, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
Tidsbeställning och annullering: 09 471 86522, mån-tor kl 7.30–11.00, fre kl 9.00–11.00
 
Kansli: 09 471 86520
Fax: 09 471 86503
 

Öppethållningstider: mån-tor kl 8.00–16.00, fre kl 9.00–15.30 

Allergidagavdelning 2 är en remisspoliklinik med tidsbeställning. På dagavdelningen undersöks och behandlas allergiska lung- och hudsjukdomar. Avdelningen har utöver poliklinikverksamhet även nio viloplatser för patienter som får intensiv astmavård eller som genomgår läkemedels- eller födoämnesprovokation.