Allergiforskningscentralen

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors
 
Postadress
PB 160, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 86200
Fax 09 471 86280
 
Avdelningssekreterare: 09 471 86200
 
Avdelningsskötare Pia Ralli

Öppethållningstider: 8–15
  
Vid allergicentralen utförs hudprover för att undersöka direkt och fördröjd överkänslighet.
 
 

 Övrig information