Enheten för klinisk fysiologi

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2, Helsingfors

Postadress
PB 160, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 86210
Fax 09 471 86280

Avdelningsskötare Pia Ralli

Läkare som ansvarar för avdelningen 09 471 86217
Avdeömomgsselreterare 09 471 86210
 
Öppettider
mån–tor kl. 7.45–15.00, fre kl. 7.45–14.00
 
Enhetens specialområden är lungfunktionsprov av småbarn.

Vid enheten för klinisk fysiologi utförs lungfunktionsprov och belastningsprov av barn och vuxna för diagnostik och uppföljning av behandlingen av bland annat astma och obstruktiv lungsjukdom. De viktigaste undersökningsmetoderna hänför sig till mätning av ventilationskapaciteten, hopdragningskänsligheten, gasomsättningen och inflammation i luftvägarna
 ​