Allergenlaboratoriet

Besöksadress
Hud- och allergisjukhuset
Allergenlaboratoriet
Mejlansvägen 2, Helsingfors

Postadress 

PB 160, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 86430
Fax: 09 471 86564
Avdelningsskötare: Pia Ralli
Laborator: Terhi Savinko

Öppettider: 8–16

Enhetens specialområden är speciallaboratorieundersökningar av allergi
Allergenlaboratoriet betjänar hela landet. Laboratoriet utför speciallaboratorieundersökningar av allergi för att påvisa allergiantikroppar och allergener (allergiorsaker).

Laboratoriet är den enda enheten i Finland som tillämpar in-house immunospot-undersökning och kommersiell mikrochipundersökning. Enheten underhåller dessutom ett nationellt anafylaxiregister.