Svenskspråkiga avdelningen 8

Besöksadress
HUCS Psykiatricenter
Fältskärsgatan 12, 8. vån., Helsingfors

Postadress
PB 590, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
(09) 471 63633
(09) 471 63635

Besökstid
må-fr 13-19
lö-sö 13-18

Avdelningen 8 är en svenskspråkig akutpsykiatrisk sluten undersöknings- och vårdavdelning med 12 platser för patienter inom HNS-området. Avdelningen erbjuder intensiv, vid behov sluten psykiatrisk sjukhusvård. Vid avdelningen vårdas svenskspråkiga patienter som insjuknat i psykos för första gången och som annars kräver specialkompetens.

 

_________________________________ 

Närståendekvällar
 
Närståendekvällarna är öppna för alla våra patienters närstående, både inskrivna och utskrivna patienters närstående. Närståendekvällarna är tillfällen för öppen diskussion och erfarenhetsutbyte närstående emellan. Varmt välkommen!
 
27.1.2015 kl. 17-18.30        Ångest, självskadebeteende och ångesthantering. Psykolog Monica Ålgars
24.2.2015 kl. 17-18.30        Diskussion kring boendeformer, stöd i hemmet, bidrag och andra sociala ärenden. Socialarbetare Heidi Grönqvist
24.3.2015 kl. 17-18.30        Depression. Överläkare Mikael Riska
21.4.2015 kl. 17-18.30        Hur kan jag få stöd? Psykoterapeut Leif Berg och vårdare medverkar Anhörigas stöd för mentalvården, Nylands region rf   
19.5.2015 kl. 17-18.30        Upplevelsen av skuld. Avdelningsskötare Anita Ryöppönen.

 

Plats:
HUCS Psykiatricentrum, 4. våningen
Beroendepsykiatriska polikliniken